Beschrijving

**SEE ENGLISH TRANSLATION BELOW** 

Recent gerenoveerd 3-kamer appartement op de begane grond met uitbouw en riante tuin (44m2) met een gunstige ligging op het zuidwesten, gelegen in de gezellige en bruisende Baarsjes. 

Een aantal kernwoorden die het huis omschrijven: instapklaar, licht, ruim, sfeervol, groen en moderne afwerking.

RECENT VOLLEDIG GERENOVEERD
Deze instapklare begane grond woning is in 2020 volledig gerenoveerd waarbij de indeling is gewijzigd. Zo zijn er o.a. twee slaapkamers gecreëerd en is er een nieuwe badkamer, separaat toilet en keuken geplaatst. Er zijn nieuwe binnenmuren, vloer, kozijnen en -deuren geplaatst. Ook is al het leidingwerk, riolering, elektra, meterkast en cv vernieuwd. 

ENTREE & HAL 
Eigen entree op de begane grond. De hal geeft toegang tot alle vertrekken, te weten: toilet, badkamer, slaapkamers, woon/eetkamer en de keuken. In de hal bevindt zich verder een ruime trapkast incl. meterkast en garderobe, als ook een aparte ruimte ingericht als was-/droogruimte met extra kastruimte. 

WOON/EETKAMER & KEUKEN
De woon/eetkamer is van goed formaat en grenst aan de keuken met zicht op de tuin. De luxe keuken met Quooker is uitgerust met inbouwappartuur van Siemens, te weten: inductiekookplaat, koelkast met 3-laden vriezer, vaatwasser en combi magnetron/oven. Bovendien heeft de keuken veel opbergruimte vanwege de grote lades (100 cm breed) en kastjes.

SLAAPKAMER
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de hoofdslaapkamer. Deze kamer heeft veel lichtinval door de grote raampartijen. De ingebouwde kledingkast over de volle breedte biedt daarnaast veel opbergmogelijkheden. Er is voldoende ruimte voor een groot tweepersoonsbed waar je aan beide kanten omheen kunt lopen. Aangrenzend aan de slaapkamer, bereik je via de hal de badkamer en het separate toilet. 

SLAPEN / WERKEN / LOGEREN / OPBERGEN
In de woning is een extra kamer gerealiseerd die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Denk aan een tweede slaapkamer of een werkplek aan huis. Ook beschikt deze ruimte over een inbouwkast in dezelfde stijl als de hoofdslaapkamer. 

WASRUIMTE
In de hal bevindt zich een separate wasruimte die plaats biedt voor een wasmachine en een droger, als ook extra kastruimte.

BADKAMER / WELLNESS 
De ruim opgezette, luxe badkamer met stoomdouchecabine voelt aan als een heuse wellness. De stoomcabine met lichtplan en muziek via bluetooth bevat een stort-, hand- en massagedouche. Verder beschikt de badkamer over een wastafel met dubbele wasbak en opbergruimte, een handdoekradiator en mechanische ventilatie. De ruimte wordt verwarmd middels vloerverwarming. 

TUIN & SCHUUR 
Via de openslaande deuren heb je toegang tot de heerlijke tuin van ca. 44m2. De tuin is gelegen op het zonnige zuidwesten waardoor je vrijwel de hele dag door geniet van de zon. In de tuin is bovendien een ruime schuur aanwezig met extra opbergruimte. 

GRONDSITUATIE & VVE
De woning is gelegen op erfpacht van de gemeente Amsterdam. Het tijdvak is afgekocht t/m 31 augustus 2054. De verkoper heeft de canon per 1 september 2054 onder de gunstige voorwaarden eeuwigdurend vastgeklikt.  

Het betreft een grote VvE (nummer 11-85) en wordt professioneel beheerd door VvE Beheer Amsterdam. Er is een meerjarenonderhoudsplan voor toekomstig onderhoud. De servicekosten bedragen €94,88 p.m. Momenteel vindt groot onderhoud aan de achterzijde van de woningen plaats (betonherstel, balkonreparatie en schilderwerk). De eenmalige bijdrage hiervoor is reeds betaald door de huidige eigenaar. Koper dient mogelijk rekening te houden met een eenmalige bijdrage in 2023 voor groot onderhoud voorzijde van in totaal circa € 2.000, - tot € 4.000,-. Komend najaar zal nader onderzoek worden uitgevoerd door de VvE om te bepalen of dit onderhoud echt nodig is, of doorgeschoven wordt. In dat geval komt de extra bijdrage komend jaar te vervallen. 

OMGEVING
Het appartement is gelegen aan de groene en rustige Mercatorstraat in de populaire buurt ‘De Baarsjes’ (stadsdeel West). Nabij het Mercatorplein en de Jan Evertsenstraat welke een diversiteit bieden aan winkels en horecagelegenheden als Café Cook, de Biertuin West, Bar Baarsch en Café Zurich. Ook zijn allerlei winkels, supermarkten, koffiebars en gezellige bakkerijtjes om de hoek te vinden. Het Rembrandt- en Erasmuspark zijn beiden op loopafstand. Met de fiets ben je binnen 15 minuten in het centrum van Amsterdam. Zeer goede verbinding met openbaar vervoer en uitvalswegen (A10).

BIJZONDERHEDEN
• Woonoppervlakte (GO) ca. 64m² (conform de NEN 2580);
• Bouwjaar ca. 1927;
• Intern volledig gerenoveerd (2020); 
• Begane grond;
• Zonnige tuin van ca. 44m2 op het zuidwesten met schuur;
• 2 slaapkamers;
• Luxe wellness-badkamer en separaat toilet;
• Volledig v.v. dubbele beglazing; 
• CV-ketel Remeha Tzerra ACE 39C CW5 (2020); 
• Energielabel D;
• Actieve VvE die professioneel wordt beheerd door VVE Beheer Amsterdam;
• Servicekosten € 94,88 p.m; 
• Gelegen op erfpachtgrond waarvan de canon is afgekocht tot 31-08-2054. De verkoper heeft de canon per 1 september 2054 onder de gunstige voorwaarden eeuwigdurend vastgeklikt;  
• Momenteel vindt onderhoud aan de achtergevels en balkons plaats; 
• Gelegen op een toplocatie midden in de Baarsjes om de hoek van het Erasmuspark;
• Oplevering in overleg tussen partijen, kan snel; 
• Notaris: keuze koper, mits koopakte conform Model Ring Amsterdam wordt opgesteld;
• Er is pas een overeenkomst indien zowel koper als verkoper een schriftelijke koopovereenkomst hebben ondertekend bij de notaris; 
• Verkoper behoudt zicht het recht van gunning.

Disclaimer
De gegevens en maatvoeringen op de plattegronden en in de brochure zijn indicatief. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld is het toch niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op de plattegronden en in de brochure vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. IdealEstate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan onze website of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit de website van IdealEstate. Tevens sluit IdealEstate aansprakelijkheid uit voor externe partijen. 

Toelichtingsclausule NEN2580 
Het woonoppervlak is opgemeten conform meetinstructies gebruikmakende van de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn derhalve indicatief. Verkopende partij geeft hierover geen garanties.

**********************************************************************************************************************

Recently renovated 3-room apartment on the ground floor with extension and spacious garden (approx. 44m2) facing southwest, located in the cozy and vibrant Baarsjes. 

A few keywords which describe this house are; ready to move in, light, spacious, attractive, green and modern finish.

RECENTLY COMPLETELY RENOVATED
This ready to move in ground floor apartment was completely renovated in 2020 where the layout was changed. For example, there are two bedrooms created and there is a new bathroom, separate toilet and kitchen installed. There are new interior walls, floor, windows and doors installed. Also, all pipes, sewerage, electricity, meter cupboard and central heating system are renewed. 

ENTRANCE & HALL 
Private entrance on the ground floor. The hall gives access to all rooms, namely: toilet, bathroom, bedrooms, living/dining room and kitchen. The hall also includes a stair cupboard which is used as wardrobe including meter cabinet, as well as an additional separate cupboard for washer/dryer with extra storage space on top.

LIVING/DINING ROOM & KITCHEN
The living/dining room is of good size and connected to the kitchen overlooking the garden. The luxury kitchen with Quooker is equipped with built-in appliances from quality brand Siemens, namely: induction hob, fridge with 3-drawer freezer, dishwasher and combi microwave/oven. In addition, the kitchen has plenty of storage space because of the large drawers (100 cm wide) and cupboards.

BEDROOM
The master bedroom is situated at the front side. This room has lots of natural day light because of the large windows. The built-in closet along the full width offers a lot of storage space. There is enough space for a large double bed where you can walk around on both sides. The bathroom and separate toilet can be reach via the hallway. 

SLEEPING / WORKING / VISITS / STORAGE
In the apartment there is an extra room which can be used for several purposes. Think of a second bedroom or a home office. Also, this room has a closet in the same style as the master bedroom. 

LAUNDRY
In the hall there is a separate laundry room that can accommodate a washer and dryer, as well as additional closet space.

BATHROOM/SPA 
The spacious, luxurious bathroom with steam shower feels like a real spa. The steam room with lighting plan and music via Bluetooth includes a rain, hand and massage shower. Furthermore, the bathroom has a double sink with storage space underneath, a towel radiator and mechanical ventilation. The room is heated by underfloor heating. 

GARDEN & SHED 
Through the double doors you have access to the lovely garden of approx. 44m2. The garden is facing the sunny southwest so you can enjoy the sun almost all day. In the garden there is also a large shed with extra storage space. 

GROUND SITUATION & OWNERS ASSOCIATION
The apartment is situated on land lease of the municipality of Amsterdam. The land lease has been paid off until August 31, 2054. The seller made use of the favorable transfer conditions, which means from September 1, 2054 the land lease has been set everlasting.

It is a large VvE (number 11-85) and is professionally managed by VvE Beheer Amsterdam. There is a multi-year maintenance plan for future maintenance. The service costs are €94,88 p.m. Large maintenance is currently taking place at the rear of the building (concrete repair, balcony repair and painting). The one-off contribution has already been paid by the current owner. The buyer should possibly take into account a one-time contribution in 2023 for major maintenance of the front of a total of approximately € 2.000, - to € 4.000, -. Upcoming fall, further investigation will be conducted by the VvE to determine whether this maintenance is really necessary, or will be postponed. In that case the extra contribution will be cancelled next year. 

SURROUNDINGS
The apartment is located on the green and quiet Mercatorstraat in the popular neighborhood 'De Baarsjes' (district West). Near Mercatorplein and Jan Evertsenstraat which offer a variety of stores and restaurants such as Café Cook, Biertuin West, Bar Baarsch and Café Zurich. Also, all kinds of stores, supermarkets, coffee bars and cozy bakeries around the corner to find. The Rembrandt and Erasmuspark are both within walking distance. By bike you are within 15 minutes in the center of Amsterdam. Very good connection with public transport and exit roads (A10).

PARTICULARITIES
- Living area (GO) approx. 64m² (according to NEN 2580);
- Year of construction: around 1927;
- Internally completely renovated (2020); 
- Ground floor;
- Sunny garden of approx. 44m2 facing southwest with shed;
- 2 bedrooms;
- Luxury bathroom/spa and separate toilet;
- Double glazing; 
- Central heating boiler: Remeha Tzerra ACE 39C CW5 (2020); 
- Energy certificate: D;
- Active VvE which is professionally managed by VVE Beheer Amsterdam;
- Service costs € 94,88 p.m; 
- The apartment is situated on land lease of the municipality of Amsterdam. The land lease has been paid off until August 31, 2054. The seller made use of the favorable transfer conditions, which means from September 1, 2054 the land lease has been set everlasting;  
- Large maintenance is currently taking place at the rear of the building 
- Located in a prime location in the middle of the Baarsjes around the corner of Erasmuspark;
- Delivery in consultation between parties, can be soon; 
- Notary: buyer's choice, provided that the deed of purchase is drawn up in accordance with Model Ring Amsterdam;
- There is only an agreement if both buyer and seller have signed a written purchase agreement with the civil law notary; 
- Seller reserves the right of award.

Disclaimer
The data and dimensions on the maps and in the brochure are indicative. Although the information has been carefully composed it is not excluded that some information about time is outdated or no longer correct. The information listed on the maps and in the brochure can therefore in no way be legally binding. IdealEstate accepts no liability for incorrect or incomplete real estate information or for any damages as a result of your visit to our website or other websites that are accessible through links from the website of IdealEstate. IdealEstate accepts no liability for any external parties. 

Explanatory clause NEN2580
The living surface is measured in accordance with measurement instructions using the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring for giving an indication of the surface of use. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement outcomes, for example due to differences in interpretation, roundings or limitations when measuring. All specified sizes and surfaces are therefore indicative. The selling party gives no guarantees on this.

Kenmerken