1. Woningopname Tijdens een bezoek aan je woning worden de belangrijkste kenmerken en bijzonderheden van je woning in kaart gebracht. Samen bepalen we vervolgens de verhuurstrategie, de beoogde doelgroep en de vraagprijs. Door onze lokale marktkennis en de toegang tot actuele transactiegegevens van verhuurprijzen uit de buurt, zijn wij in staat om een marktconforme huurprijs te bepalen. Na ondertekening van de OTD (opdracht tot dienstverlening) wordt er een afspraak ingepland voor de fotografie. Ook schrijven we de teksten voor de advertentie.
  2. Promotie Online promotie: je woning wordt aangeboden op onze website en diverse nationale -en internationale verhuurwebsites met een groot bereik (Funda, Pararius, Only Expats, IamExpat, expatrentals.eu). Ook zetten we social media actief in. Offline promotie: via een tweewekelijkse mailing brengen we je woning onder de aandacht bij ons uitgebreide (internationale) netwerk.
  3. Match Wij gaan actief op zoek naar een geschikte huurder. Zodra wij een kandidaat vinden die past bij je wensen, dan wordt deze eerst ter beoordeling aangeboden. Enkel na goedkeuring, plannen we een bezichtiging. Ook informeren wij de kandidaat voorafgaand aan de bezichtiging over de voorwaarden en condities m.b.t. het huren van de woning.
  4. Bezichtiging Aangezien elke kandidaat huurder dezelfde tijd en aandacht verdiend doen wij niet aan een “open huis” maar werken wij enkel op individuele afspraak. Bezichtigen na werktijd en in het weekend is bespreekbaar. Als een kandidaat na de bezichtiging aangeeft de woning te willen huren dan dient dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar gemaakt te worden, aangevuld met de benodigde documentatie ter inzage/screening.
  5. Voorstellen kandidaat huurder Het huurvoorstel en de profielschets van de kandidaat wordt per e-mail verstuurd ter inzage en eventueel telefonisch nader toegelicht. Indien je akkoord bent met zowel het huurvoorstel als de huurder zelf, dan informeren wij de kandidaat hierover. Wanneer het voorstel afwijkt van de gevraagde voorwaarden en condities dan reageren wij, na vooraf overleg, al dan niet met een tegenvoorstel. Wij hebben hierin een adviserende rol en bemiddelen tussen beide partijen. Echter benadrukken wij graag dat de uiteindelijke beslissing altijd bij jou ligt. Zodra er sprake is van een mondelinge overeenkomst vragen wij de huurder een intentieverklaring te ondertekenen. Na ontvangst van een getekende intentieverklaring stellen we de huurovereenkomst op.
  6. Huurovereenkomst De huurovereenkomst wordt door ons opgesteld en naar je verstuurd ter inzage/goedkeuring. Na je akkoord sturen we de huurovereenkomst ter inzage naar de huurder. Als ook de huurder akkoord is, wordt er getekend. Na ondertekening wordt er een afspraak gemaakt voor de oplevering/sleuteloverdracht. De huurder maakt de waarborgsom en huur naar ons over vóór de oplevering. Na ontvangst van de gelden maken wij het totaalbedrag, minus onze courtage, naar je over.
  7. Oplevering start huur De oplevering/sleuteloverdracht vindt alleen plaats wanneer de gelden door de huurder zijn overgemaakt en op onze rekening zijn bijgeschreven. Via een uitgebreid inspectierapport en fotoreportage (eventueel aangevuld met een inventarislijst) nemen we de staat van je woning op, bij zowel aanvang als aan het einde van de huurperiode. Dit inspectierapport wordt door beide partijen ondertekend. Gedurende de huurperiode ben je zelf het eerste aanspreekpunt voor jouw huurder bij technisch onderhoud, tenzij je technisch woningbeheer bij ons hebt afgenomen.
  8. Oplevering einde huur Bij de sleuteloverdracht wordt je woning geïnspecteerd. Als je woning niet meer in dezelfde staat verkeerd als bij de start verhuur, dan wordt de huurder hierop aangesproken. Kosten die niet vallen onder de normale gebruikerssporen zijn mogelijk (deels) te verhalen op de huurder. De waarborgsom dient binnen 2 maanden na einde van de huur te zijn geretourneerd aan huurder.
  9. Opnieuw verhuren Wanneer de huur (tussentijds) wordt opgezegd starten wij, in overleg, met het vinden van een nieuwe huurder. Om leegstand (en dus kosten) te voorkomen worden er met de vertrekkende huurder(s) afspraken gemaakt voor bezichtigingen. Hierdoor lukt het ons meestal om nog voordat de huurder is vertrokken, een nieuwe huurder te vinden.

Zijn er nog vragen onbeantwoord? Wij helpen je graag.

Neem contact op